Verdens helseorganisasjon viktigere enn noen gang

Helse- og omsorgsminister Bent Høies innlegg på pressekonferanse om koronasituasjonen 6. oktober.

Smittespredningen er på et relativt lavt nivå nasjonalt, til tross for flere større lokale utbrudd. Jeg er glad for at vi fortsatt har kontroll nasjonalt.

Vi følger situasjonen i Oslo nøye, siden det er stedet i Norge hvor smitten er høyest. Det ble innført gode tiltak i forrige uke, og vi må se om de gir de ønskede resultatene. Jeg vil også berømme også nabokommunene rundt Oslo for å ha fulgt anbefalingene og satt inn gode smitteverntiltak.

Dette gjør det enklere å forholde seg til reglene for dem som jobber i Oslo og bor i kommunene rundt.  

Norge er et annerledesland i Europa. I positiv forstand.

Vi ser at smittespredningen dessverre øker kraftig i flere land, og vi har ingen garanti for at det ikke kan skje her. Folkehelseinstituttet vil si mer om smittesituasjonen i Norden.

Men vi vet at tiltakene vi har virker når den enkelte følger rådene som gis, og når kommunene responderer raskt ved lokale utbrudd.

Takk til alle som fortsetter å holde minst én meters avstand, er hjemme når de er syke, vasker hender ofte, bruker munnbind i kollektivtrafikken der det er anbefalt eller påbudt, tester seg ved minste mistanke og holder seg i karantene når de skal det.

***

Pandemien har vist oss hvor sårbare vi er, og hvor avhengige vi er av hverandre.

Som enkeltmennesker og som land.

Noen hevder at det kun er nasjonalstaten vi kan stole på når alvorlige kriser oppstår. Den påstanden mener jeg er grunnleggende feil.

Jeg vil advare sterkt mot troen på at hvert enkelt land skal klare seg selv.

Vi har behov for mer internasjonalt samarbeid, ikke mindre.

Vi har sett eksempler på at internasjonalt samarbeid og solidaritet har blitt satt på prøve under koronakrisen. Som da vi i en tidlig fase av pandemien opplevde at markedet for smittevernutstyr brøt sammen og land brukte til dels uvanlige metoder for å sikre seg utstyr.

Norge er et lite land, men vi har klart oss bra så langt under denne pandemien. Vi kunne imidlertid ikke ha håndtert denne krisen like bra hvis vi ikke hadde hatt tett samarbeid med EU, Verdens helseorganisasjon og samarbeidet i Norden.

Vi skal selvsagt ha en best mulig nasjonal beredskap. Samtidig må vi styrke internasjonalt samarbeid og solidaritet, og skape ordninger som setter alle land bedre i stand til å håndtere alvorlige smitte- og sykdomsutbrudd.

Vi må lære av andre lands erfaringer, hvor smittespredningen skjer og hvilke tiltak som har effekt.

Pandemien viser uansett at i den situasjonen vi er i, er Verdens helseorganisasjon uvurderlig. Ikke bare for andre land, men også for oss og vår egen helseberedskap.

Verdens helseorganisasjon er den ledende og koordinerende globale helseorganisasjonen. Derfor er det helt nødvendig å støtte Verdens helseorganisasjon i denne tiden.

Vi må bidra til å styrke organisasjonens evne til å håndtere helsekriser. Pandemien har vist oss betydningen av en sterk og velfungerende Verdens helseorganisasjon.

Vi trenger Verdens helseorganisasjon, og den trenger oss.

Derfor ønsker regjeringen å bidra til organisasjonen ikke bare over Utenriksdepartementets budsjett, men også Helse- og omsorgsdepartementet sitt. I statsbudsjettet for 2021 foreslår derfor regjeringen å bevilge 20 millioner kroner til Verdens helseorganisasjon.

Dette er ikke bistand. Å støtte Verdens helseorganisasjon er å hjelpe oss selv.

For å stanse pandemien trenger hele verden tilgang til vaksiner.

Vi er ikke trygge før alle er trygge.

Arbeidet vi nå støtter for å gjøre vaksiner tilgjengelig for alle land, er et eksempel på hvordan internasjonalt samarbeid og solidaritet kommer alle til gode.

Som Bill Gates påpekte i en kronikk på NRK Ytring nylig: "For å oppnå dette målet må verden først ha tre ting: Kapasitet til å produsere milliarder av vaksinedoser, finansiering for å kunne betale for vaksinedosene og et system for å distribuere vaksinen."

Samtidig skrøt han av den norske regjeringen som lenge har vært en leder i internasjonale satsinger på global helse, og som har sikret finansiering for å kunne levere nye og bedre vaksiner i ulike deler av verden.

Norge vil i perioden 2021-2025 bidra med over 10 milliarder kroner til den globale vaksinealliansen Gavi.

***

Vi har fått et nytt verktøy i arbeidet med å begrense smittespredning. Nemlig hurtigtester.

Norge har inngått kontrakt om å kjøpe inn tre millioner hurtigtester, og har i tillegg mulighet til å kjøpe ytterligere to millioner tester. Da er Norge sikret god tilgang ut året og godt inn i neste år.

Til sammenligning er om lag 1,1 million personer testet for korona i Norge.

De første hurtigtestene kommer til Norge allerede denne uka. Det vil styrke testkapasiteten vår og strategien om testing, isolering, smittesporing og karantene.

Samtidig vil det avlaste laboratoriene i sykehusene.

Norge har vært tidlig ute med å anskaffe hurtigtester i et så stort volum.

Den store fordelen med hurtigtestene er at man får svar etter bare 15 minutter. Dermed kan smittesporingen komme raskere i gang.

Hurtigtestene er gode til å finne de positive tilfellene, men analysen er litt mindre spesifikk enn analysen som gjøres i laboratoriene. Når vi får testene, vil det gjennomføres en validering før de tas i full bruk.

I første omgang er testene forbeholdt personer med symptomer som mistenker at de kan være smittet. De skal også brukes i forbindelse med smittesporing, på teststeder med lang transporttid til laboratoriet og på teststasjoner ved grensene.

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet jobber nå med hvordan vi skal ta dette verktøyet i bruk på mest mulig effektiv måte.

***

I august etablert vi 21 teststasjoner ved ulike grenseoverganger både på flyplasser, veier og havner.

Koronatestsentrene ble opprettet for å redusere importsmitten til Norge.

Teststasjonene ble etablert svært raskt, og det ble derfor besluttet å evaluere ordningen etter om lag fire ukers drift.  Helsedirektoratet mener at importsmitten har blitt redusert gjennom tiltaket.

Tallene viser at det var nesten 140 000 som passerte grenseoverganger med teststasjon i perioden 1.-10. september. Nesten 7 prosent av disse ble testet, og 31 personer var positive.

Det er stor variasjon i antall positive tester mellom de ulike koronatestsentrene.  De fleste positive testene var ved Oslo Lufthavn Gardermoen og på Torp. Det har vært få positive tester ved grensestasjonene på veiene.

Siden bilene kommer over grensen hele døgnet, og ikke til faste tider slik som fly og ferger, krever også disse stasjonene mer permanent bemanning som det er mer krevende for kommunene å sikre.

Av den grunn vil Helsedirektoratet gå i dialog med de aktuelle kommunene for å se på om det er hensiktsmessig å videreføre testingen ved grenstasjoner på veiene. Dette gjelder ikke teststasjonen ved Storskog i Sør-Varanger.

Hovedprinsippet for alle helse- og omsorgstjenester er at det skal være frivillig og basert på tillit. Derfor er også testing frivillig. Hver enkelt må ta sitt ansvar og la seg teste.