Veterinærinstituttet blir observatør i internasjonalt naturpanel

Veterinærinstituttet er valgt inn som observatør i FNs naturpanel (IPBES). Sammenhengen mellom økologi og sykdom hos dyr og mennesker er sentralt i naturpanelet sitt arbeid. Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) er observatører. Nå får også Veterinærinstituttet og Samisk Råd observatørstatus.