Statsråd Helgesen til EØS-rådsmøtet i Brussel

Priv. til red.

Statsråd Vidar Helgesen reiser til Brussel 13. mai for å delta i EØS-rådsmøtet.

Statsråd Vidar Helgesen reiser til Brussel 13. mai for å delta i EØS-rådsmøtet. 

I tillegg til å delta i EØS-rådsmøtet, vil statsråd Helgesen ha politiske samtaler med kommissær Georgieva, Islands utenriksminister Gunnar Bragi Sveinsson og Liechtensteins fungerende utenriksminister Mauro Pedrazzini. Vidar Helgesen møter også Esas president Oda H. Sletnes.

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgiver Hilde Steinfeld, 404 08 314

Til toppen