Nyheter

Viderefører stimuleringsprogrammet for helsefrivilligheten med 50 millioner

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Mange sårbare grupper har blitt hardt rammet av smitteverntiltakene. Regjeringen og Stiftelsen Dam viderefører derfor stimuleringsprogrammet for helsefrivilligheten i 2022.

– Vi har svært gode erfaringer med Stimuleringsprogrammet fra 2020 og 2021. Jeg er glad for at Stiftelsen Dam igjen vil bidra med å få på plass gode tiltak for sårbare grupper som opplever ensomhet og passivitet på grunn av smitteverntiltakene, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Med økende smitte vil mange sårbare grupper fortsatt måtte leve med begrenset sosial kontakt. Regjeringen har derfor foreslått å re-etablere Stimuleringsprogrammet for helsefrivilligheten med 50 millioner kroner i 2022.  Målet er å motvirke ensomhet og passivitet, og skape aktivitet og sosiale møteplasser for sårbare grupper gjennom tiltak i regi av frivillige og ideelle organisasjoner. Prosjektene må være knyttet til den pågående koronapandemien og retter seg mot alle utsatte grupper, uavhengig av alder. Tiltak som blant annet tilbyr praktiske tjenester, møteplasser og aktiviteter for mennesker som er sosialt isolert vil bli prioritert.

– Stimuleringsprogrammet har vært en stor suksess og tiltakene når bredt ut over hele landet. Jeg er veldig glad for at programmet åpner opp igjen for søknader om kort tid. Jeg vil oppfordre frivillige organisasjoner til å søke, sier Kjerkol.

Les mer om stimuleringsprogrammet