Viktig enighet mellom israelske og palestinske myndigheter

- Jeg gratulerer begge parter med avtalen om innkreving av strømavgifter. Dette er den mest omfattende avtalen mellom israelske og palestinske myndigheter på svært lang tid. Begge parter har vist vilje og evne til å inngå kompromisser og har utøvd lederskap i en vanskelig tid, sier utenriksminister Børge Brende.

Etter over et år med forhandlinger har israelske og palestinske myndigheter blitt enige om en avtale om innkreving av strømavgifter. Norge har hatt løpende kontakt med begge parter i forhandlingsfasen.

 - Strømavtalen var tema i mine samtaler med israelske og palestinske ledere da jeg besøkte Jerusalem og Ramallah i forrige uke. Det er viktig at partene kom i mål med avtalen før møtet i Giverlandsgruppen for Palestina (AHLC) i New York 19. september, sier utenriksminister Brende.

Avtalen, som ble signert i ettermiddag, innebærer blant annet at palestinske myndigheter vil få full råderett over all elektrisitet som distribueres på palestinsk territorium. Til nå har innkreving av strømavgifter vært desentralisert til lokale selskaper og kommuner, som palestinske myndigheter selv ikke har hatt kontroll over. Over tid har dette ført til en svært høy palestinsk gjeld til israelske strømselskaper. Israelske myndigheter har delvis trukket denne gjelden fra de månedlige overføringene av avgifter som Israel krever inn på vegne av palestinske myndigheter, og som Israel ifølge Oslo II-avtalen skal tilbakeføre til palestinske myndigheter. Det økonomiske samarbeidet mellom partene er regulert i en tilleggsprotokoll under Oslo II-avtalen fra 1995 (Paris-protokollen).

Arbeidet med avtalen har vært høyt prioritert av Norge, som er leder av Giverlandsgruppen. Som en del av avtalen er partene blitt enige om en ordning som skal håndtere den oppsamlede gjelden. Avtalen vil dessuten bidra til å øke det fremtidige inntektsgrunnlaget for palestinske myndigheter. 

- Avtalen vil styrke den palestinske økonomien. Jeg håper dette kan bli starten på et fornyet samarbeid på andre områder, blant annet for distribusjon av gass og vann til Vestbredden og Gaza. Jeg håper også at avtalen vil virke positivt på den politiske prosessen, avslutter utenriksminister Brende. 

Til toppen