Vil bedre mattryggheten i verden

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Hvert år blir 600 millioner mennesker syke som følge av å ha spist utrygg mat. 420.000 mennesker dør av samme grunn. Den internasjonale mattrygghetskonferansen etterlyser et større globalt samarbeid for å bedre mattryggheten i verden.

Et større internasjonal samarbeid er nødvendig for å sikre god mattrygghet i verden. Det er budskapet fra mattrygghetskonferansen i Addis Ababa i Etiopia. Målet med konferansen er å identifisere viktige tiltak som bidrar til at maten vi spiser er trygg, både nå og i fremtiden. For å bedre mattryggheten blir det understreket at vi må få på plass klarere politiske forpliktelser.

Dame i kornåker.
Dame i kornåker. Foto: Colourbox

Ser på flere tiltak for å bedre mattryggheten

FNs mat- og landbruksorganisasjon, FAO, peker på at vi alle har et ansvar for at maten som blir produsert er trygg. Uten mattrygghet har vi heller ikke matsikkerhet, eller nok ernæringsrik mat til verdens befolkning . I april er WTO vert for et oppfølgingsarrangement av konferansen. Det er forventet at møtene vil føre til nye tiltak som skal bidra til forbedret mattrygghet.

Norges oppfølging

Høsten 2015 vedtok FNs medlemsland 17 mål for bærekraftig utvikling frem mot 2030. Nasjonalt har Landbruks- og matdepartementet et spesielt oppfølgingsansvar for bærekraftsmål nr 2: bidra til å utrydde sult, oppnå mattrygghet, bedre ernæring og fremme et bærekraftig landbruk. Bærekraftsmålene ser miljø, økonomi og sosial utvikling i sammenheng. Målene gjelder for alle land, og er et veikart for den globale innsatsen for en bærekraftig utvikling.

Dårlig mat kan gi alvorlige konsekvenser

Mat som inneholder bakterier, virus, parasitter eller giftstoffer kan gi alvorlige konsekvenser.

Utrygg mat gir negative konsekvenser for folkehelse, helsevesenet, økonomi, handel og turisme. Det er viktig at mattrygghet er et overordnet mål i hele næringskjeden – fra jord til bord.

130 land deltar på konferansen

Rundt 130 land deltok på mattrygghetskonferansen. Konferansen er organisert av Den Afrikanske Union (AU), FNs- mat og landbruksorganisasjon (FAO), Verdens helseorganisasjon (WHO), og Verdens handelsorganisasjon (WTO).

FNs bærekraftmål nr 2 Utrydde sult.
  
  
FNs bærekraftsmål 

FNs 17 bærekraftsmål fram mot 2030 ble vedtatt av Høynivåforumet for bærekraftig utvikling som ble avholdt under FNs Generalforsamling i september 2015. Målene er universelle og gjelder for alle land, også Norge. Som ett av de første land skal Norge rapportere til FN om hvordan vi følger opp bærekraftsmålene. Landbruks- og matdepartementet har koordineringsansvaret for FNs bærekraftsmål nr 2: Utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig landbruk.