Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Vil gjøre endringer i konkurranseloven

Nærings- og fiskeridepartementet mener det er behov for å endre konkurranseloven, og planlegger derfor en revisjon av loven.

Departementet vil i denne forbindelse hente innspill fra de som berøres av loven, og er allerede i gang med å invitere myndigheter og private aktører til å komme med innspill.

Departementet mener for eksempel at det er behov for å gi Konkurransetilsynet mulighet for å ta Konkurranseklagenemndas vedtak inn for domstolene. En slik rett er det i dag bare private parter som har. Konkurranselovens formål er å sørge for at samfunnets ressurser brukes på en mest mulig effektiv måte. Konkurransetilsynet representerer samfunnets interesser. Det er derfor uheldig at tilsynet ikke har samme mulighet til å ta saker inn for retten, når dette er i samfunnets interesse.

Til toppen