Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Vil ha gjennomgang av politiet i lys av Jensen-saken

Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (FrP) vil nå ta initiativ til en ekstern og uavhengig gjennomgang av politiet i lys av Eirik Jensen-saken.

– Det er ulike sider ved denne saken som gjør at vi må se nærmere på politiets arbeid. Selv om dommen ikke er rettskraftig, er det forhold som har kommet frem i saken som gjør at det uansett er riktig å nå ta initiativ til en grundig gjennomgang, sier statsråden.

– Gjennomgangen skal gjøres uavhengig av skyldspørsmål og det endelige utfallet av rettsaken, sier Amundsen, som i tett dialog med Politidirektoratet nå vil utarbeide et mandat for gjennomgangen og den videre prosessen.

– For meg handler dette om å bevare tilliten til politiet og rettstaten. Da trenger vi full åpenhet og en skikkelig gjennomgang av hvordan politiet jobber. Dette handler ikke bare om rutiner og retningslinjer, men om kultur og ledelse innen politiet, sier Amundsen, som også viser til at politidirektør Odd Reidar Humlegård og politimester i Oslo, Hans Sverre Sjøvold, har åpnet for en uavhengig gjennomgang.

– Politiet må alltid være villige til å lære, være klare på hvor grensene går og jobbe aktivt med forebygging av korrupsjon.

Til toppen