Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Endrer markedsføringsloven for å styrke forbrukervernet

Regjeringen foreslår endringer i markedsføringsloven for å styrke forbrukervernet. Forbrukerombudet skal få mulighet til raskere å gripe inn overfor brudd på markedsføringsloven. Forslaget til endringer sendes på høring i dag.

- Regjeringen er opptatt av at vi skal ha et sterkt forbrukervern i Norge. Det er viktig både for forbrukerne og for alle de næringsdrivende som ønsker å overholde reglene. Det er avgjørende at forbrukermyndighetene raskt og effektivt kan gripe innpå lovstridige forretningsmetoder som virker negativt både på konkurransen i markedet og for forbrukerne. Derfor foreslår vi nå endringer i markedsføringsloven, sier forbrukerminister Solveig Horne (FrP).

Forbrukerombudet får vedtaksmyndighet
Forbrukerombudets primæroppgave er å sikre at næringsdrivende overholder regler som skal beskytte forbrukerne. I forslaget styrkes denne rollen. Ombudet skal kunne treffe vedtak og ilegge bøter i flere saker enn før.

Eksempler på saker der Forbrukerombudet får utvidet kompetanse, er der den næringsdrivende bevisst gir villedende opplysninger eller forsøker å presse forbrukeren til å betale tvilsomme krav. I dag må Forbrukerombudet som regel innlede forhandlinger med den næringsdrivende, og deretter sende saken til Markedsrådet før et bindende vedtak kan fattes. Mens forhandlinger pågår, kan den næringsdrivende fortsette å bryte forbrukervernreglene uten særlig risiko. Dette blir det nå slutt med, hvis regjeringens forslag til endringer i markedsføringsloven blir vedtatt.

Navneskifte for å klargjøre roller
Regjeringen ønsker også å tydeliggjøre Forbrukerombudets og Forbrukerrådets roller. Mange har ikke klart for seg hva som er forskjellen på disse to organene. Forbrukerombudet er et tilsyn som passer på at næringsdrivende følger markedsføringsloven. Forbrukerrådet er forbrukernes interesseorganisasjon, og de mekler i tvister mellom næringsdrivende og forbrukere.

Siden Forbrukerombudets hovedoppgave er å føre tilsyn er ikke ombud et dekkende navn.

- Regjeringen foreslår derfor å endre Forbrukerombudets navn. Vi har ikke konkludert med hva det skal hete, men to forslag som vi lanserer i høringsnotatet er Forbrukertilsynet eller Markedsføringstilsynet, sier Horne.

Høringsfristen er satt til 28. november.

Les høringsnotatet

Til toppen