Høring - Endringer i markedsføringslovens håndhevingsregler

Barne- og likestillingsdepartementet sender med dette forslag til endringer i markedsføringslovens håndhevingsregler på høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 28.11.2016