Høring - Endringer i markedsføringslovens håndhevingsregler

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver:

Barne- og likestillingsdepartementet sender med dette forslag til endringer i markedsføringslovens håndhevingsregler på høring.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 28.11.2016