Vinnere av frekvensressurser i 800-, 900- og 1800 MHz-auksjonen

Telenor Norge AS, TeliaSonera Norge AS og Telco Data AS har sikret seg frekvenser i auksjonen. Dekningsblokken blir tildelt TeliaSonera Norge som dermed forplikter seg til å oppfylle dekningskravet på 98 prosent befolknings­dekning innen fem år. De endelige prisene den enkelte vinner skal betale for frekvensene avgjøres i neste uke.

Telenor Norge AS, TeliaSonera Norge AS og Telco Data AS har sikret seg frekvenser i auksjonen. Dekningsblokken blir tildelt TeliaSonera Norge som dermed forplikter seg til å oppfylle dekningskravet på 98 prosent befolknings­dekning innen fem år. De endelige prisene den enkelte vinner skal betale for frekvensene avgjøres i neste uke.

Post- og teletilsynet har i dag offentliggjort vinnere i frekvensauksjonen for 800, 900- og 1800 MHz-båndene. Det er avgjort at TeliaSonera Norge har vunnet dekningsblokken i 800 MHz-båndet, og de forplikter seg dermed til å oppfylle deknings­kravet på 98 prosent befolkningsdekning. Dekningskravet skal innfris i løpet av fem år etter at tillatelsene er gitt, og tilbudt tjeneste skal ha en gjennomsnittlig overførings­hastighet på minst 2 Mbit/s. De øvrige vinnerne av 800 MHz-frekvenser skal oppfylle et krav om 40 prosent befolkningsdekning i løpet av fire år.

Vinnere i auksjonen
Første runde av auksjonen er avsluttet. Resultatet er:

Telenor Norge AS har vunnet

  • 2x10 MHz i 800 MHz-båndet (2 blokker à 2x5 MHz),
  • 2x5 MHz i 900 MHz-båndet og
  • 2x10 MHz i 1800 MHz-båndet (2 blokker à 2x5 MHz).

TeliaSonera Norge AS (NetCom) har vunnet

  • 2x10 MHz i 800 MHz-båndet (dekningsblokken, én blokk à 2x10 MHz),
  • 2x5 MHz i 900 MHz-båndet og
  • 2x10 MHz i 1800 MHz-båndet (2 blokker à 2x5 MHz).

Telco Data AS har vunnet

  • 2x10 MHz i 800 MHz-båndet (2 blokker à 2x5 MHz),
  • 2x5 MHz i 900 MHz-båndet og
  • 2x20 MHz i 1800 MHz-båndet (4 blokker à 2x5 MHz).

Jeg er glad for at viktige ressurser i disse båndene nå er fordelt, og jeg ser frem til at tilbyderne tar i bruk 800 MHz-båndet, og ikke minst dekningsblokken, for å gi befolkningen et enda bedre mobilkommunikasjonstilbud, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Offentliggjøring av priser og endelige auksjonsresultater
Mandag 9. desember gjennomføres en andre auksjonsrunde hvor konkret plassering av blokkene i hvert frekvensbånd avgjøres. I denne runden bestemmes også den endelige prisen den enkelte vinner skal betale for frekvensene. Resultatet vil foreligge om morgenen tirsdag 10. desember.

Du kan lese mer om auksjonsprosessen på Post- og teletilsynets hjemmesider, her.

Til toppen