Vitenskapskomiteen for mattrygghet skal undersøke miljøkonsekvenser

Dette innholdet er mer enn 3 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Klima- og miljødepartementet har besluttet at Vitenskapskomiteen for mattrygghet skal få flere faste oppdrag om å undersøke mulige miljøkonsekvenser av arter som er fremmede for norsk natur, handel med truede arter og produkter som inneholder mikroorganismer.

Departementet har besluttet dette på grunnlag av Miljødirektoratets evaluering av hvordan oppdragene fra Miljødirektoratet er gjennomført de siste to årene.

Skrantesyke på villrein og eksotiske edderkoppdyr er eksempler på tema som det er undersøkt miljøkonsekvenser av. Det er også satt i gang arbeid med å se på om spredning av villsvin kan føre til uheldige konsekvenser for norsk natur og om de kan føre med seg smitte til norske svinebesetninger. Vitenskapskomiteen vurderer også om import og hold av enkelte grupper av snegler kan ha uheldige konsekvenser for norsk biologisk mangfold.

Miljøforvaltningen trenger slike risikovurderinger for å utarbeide råd, vurdere tillatelser og behovet for bestemte vilkår og for å lage regelverk. Det vil være et økende behov for slike risikovurderinger framover.

Evaluering av Vitenskapskomiteen for mattrygghet (lenke, se nyhetsrommet)

Les mer om Vitenskapskomiteen for mattrygghet, https://www.vkm.no/