Møte i WTO-utvalget 14. juni

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt og kan derfor være utdatert. 

Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.

Den handelspolitiske situasjonen er vesentlig endret på grunn av koronapandemien. På møtet i WTO-utvalget 14. juni ga statssekretær Jens Frølich Holte en kort oppdatering på status for arbeidet frem mot ministerkonferansen i Verdens handelsorganisasjon (WTO) i månedsskiftet november/desember og for WTOs arbeide med handel og helse.

WTOs 12. ministermøte (MC12) skal etter planen gjennomføres fra 29. november til 3. desember i Genève. De praktiske forberedelsene for ministermøtet er i gang. Samtidig er det mye usikkerhet rundt hvilke rammer pandemien vil legge for gjennomføringen av møtet. Vi vet foreløpig ikke om møtet vil kunne gjennomføres fysisk, digitalt eller som en kombinasjon av de to formatene.

Siden starten av dette året har vi likevel sett en ny giv og aktualitet i WTO. En vesentlig endring er at WTO nå har fått ny generaldirektør. Dr. Ngozi Okonjo-Iweala fra Nigeria er første kvinne og første afrikaner i jobben. Okonjo-Iweala har skissert et ambisiøst program for å skape fremdrift i arbeidet i WTO. Generaldirektøren har løftet frem fiskerisubsidier, handel og helse og landbruk som områder for konkrete leveranser fram mot ministermøtet.

– En viktig prioritering for ministermøtet er å ferdigforhandle en avtale om forbud mot skadelige fiskerisubsidier. Forhandlingene har pågått i over 20 år, da kan man trygt si at de går på overtid. Norge arbeider for en avtale som får reell betydning for den globale bruken av fiskerisubsidier og for at subsidiene reduseres betydelig innen 2030. De største fiskerinasjonene og de som gir de største subsidiene, bør redusere sine subsidier mest, sier statssekretær Frølich Holte (H).

WTOs arbeid med handel og helse var også tema på møtet i WTO-utvalget.

– WTO trenger en helhetlig tilnærming til hvordan internasjonal handel kan støtte det globale helsearbeidet og bidra til økt produksjon av vaksiner, legemidler og medisinsk utstyr, sier statssekretær Jens Frølich Holte.

Initiativ fra Ottawa-gruppen

Da pandemien spredte seg våren 2020, begynte flere WTO-medlemmer, blant annet Ottawa-gruppen der Norge er med, å diskutere hvordan det multilaterale handelssystemet kunne støtte globalt helsesamarbeid. Ottawa-gruppen la fram sitt «handel- og helse-initiativ» for WTOs hovedråd i desember. Forslaget fokuserer på å sikre vareflyten, særlig begrensning av eksportrestriksjoner, i tillegg til elementer som åpenhet om tiltak, tollsatser, handelsfasilitering og praktisk tollsamarbeid for å gjøre medisiner og medisinske produkter billigere og mer tilgjengelig. Initiativet har imidlertid kommet i skyggen av den polariserte debatten i WTO rundt Trips, patentrettigheter og tilgang til vaksiner.

Norges ambassadør til WTO, Dagfinn Sørli, er leder for Trips-rådet. Dette ledervervet innebærer at Norge må balansere mellom å markere egne synspunkter og den upartiskhet som forventes av lederen.

Statssekretær Aksel Jakobsen (KrF) deltok på deler av møtet og orienterte om Norges lederrolle i den globale dugnaden for å bekjempe pandemien gjennom ACT-A.

– I det globale spleiselaget ACT-A arbeider Norge for å mobilisere  midler og mer rettferdig fordeling av vaksiner og medisinsk utstyr. Ingen er trygge før alle er trygge. Derfor er det også avgjørende å øke vaksineproduksjonen raskest mulig, sier statssekretær Aksel Jakobsen.

På møtet deltok representanter for en rekke interesseorganisasjoner og frivillige organisasjoner.