Nytt innhold fra Finansdepartementet

Her finner du alt innhold som er publisert på Finansdepartementets sider. Du kan skrive søkeord i fritekst-søkefeltet. Bruk navigatorene for å innsnevre på innholdstype og tidsrom.

Viser 6501-6510 av 6865 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Høring 21.02.00 - Om begrenset revisjon av verdipapirhandelloven

  21.02.2000 Høring Finansdepartementet

  Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Saksbehandler: Eirik Bunæs Dir.linje: Vår ref.: Arkivnr.: Deres ref.: Dato: 1999/05660 320.0 21.01.2000 Forslag til begrenset revisjon av verdipapirhandelloven – tiltak mot ulovlig innsidehandel mv. 1.

  Status: Ferdigbehandlet

 • Organisering av tollvesenets distriktsforvaltning

  15.02.2000 Høring Finansdepartementet

  Høringsinstansene Deres ref Vår ref Dato 98/7463 SA ld 15.2.2000 ORGANISERING AV TOLLVESENETS DISTRIKTSFORVALTNING – HØRING 1.Innledning Finansdepartementet sender med dette følgende forslag på høring i henhold til vedlagte høringsliste: Forslag om

  Status: Ferdigbehandlet

 • R-2/00 2000/766 C Pål/HH Statsbudsjettet 2000 - Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer våren 2000

  14.02.2000 Rundskriv Finansdepartementet

  Statsbudsjettet 2000 - Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer våren 2000 Dokumentet finner du i PDF-format her.

 • Rundskriv R-1/2000 Retningslinjer for oppgjørskonti i konsernkontosystemet i Norges Bank

  03.02.2000 Rundskriv Finansdepartementet

  Retningslinjer for oppgjørskonti i konsernkontosystemet i Norges Bank Dokumentet finner du i PDF-format her.

 • Høring om endring av reglene om betaling av skatt for fiskere

  28.01.2000 Høring Finansdepartementet

  Høringsinstansene Deres ref Vår ref Dato 00/493 SA KjS/GHL 28.1.2000 Høringsnotat om endring av reglene om betaling av skatt for fiskere Vedlagt følger høringsnotat om endringer i reglene om betaling av skatt for fiskere. Høringsnotatet

  Status: Ferdigbehandlet

 • Forskrift om beskatning av skipsaksjeselskaper

  27.01.2000 Forskrift Finansdepartementet

  FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT AV 29. JANUAR 1997 NR. 95 OM BESKATNING AV SKIPSAKSJESELSKAPER I HENHOLD TIL SKATTELOVEN § 51 A Fastsatt av Finansdepartementet 27. januar 2000 med hjemmel i lov av 18. august 1911 nr. 8 om skatt av formue og

 • Forskrift om gjennomføring av skatteloven

  18.01.2000 Forskrift Finansdepartementet

  Forskrift om endring i forskrift av 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 Overskriften til §§ 6-44-1 til 6-44-5 skal lyde: A Fradrag for kostnad ved arbeidsreise og besøksreise til hjemmet § 6-

 • Høringsnotat 11.01.2000

  11.01.2000 Høring Finansdepartementet

  Status: Ferdigbehandlet

 • Tiltak for å redusere saksbehandlingstiden i klagenemda

  11.01.2000 Høring Finansdepartementet

  Til høringsinstansene Deres ref Vår ref Dato 98/6487 SA EML/KR 11.1.2000 Høringsnotat – tiltak for å redusere saksbehandlingstiden i Klagenemnda for merverdiavgift - forslag om endringer i merverdiavgiftsloven kapittel XIV og forskrift nr. 17

  Status: Ferdigbehandlet

 • Forskrift om kompensasjon for merverdiavgift

  07.01.2000 Forskrift Finansdepartementet

  Forskrift om endring i forskrift av 19. april 1995 med senere endring om kompensasjon for merverdiavgift til kommuner og fylkeskommuner ved kjøp av visse tjenester fra registrerte næringsdrivende Fastsatt av Finansdepartementet 7. januar 2000 med

Til toppen