Nytt innhold fra Finansdepartementet

Her finner du alt innhold som er publisert på Finansdepartementets sider. Du kan skrive søkeord i fritekst-søkefeltet. Bruk navigatorene for å innsnevre på innholdstype og tidsrom.

Viser 6771-6780 av 6850 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • St.prp. nr. 61 (1993-94) -

  17.12.1993 Proposisjon Finansdepartementet

  Klikk her for å komme til St.prp. nr. 61 (1993-94) i PDF format.

 • Ot.prp. nr. 13 (1993-94) -

  19.11.1993 Proposisjon Finansdepartementet

  Klikk her for å komme til dokumentet. location.replace("~/link/72dcb3a09ab64c99a7d0955b243b6d0b.aspx")

 • St.prp. nr. 1 (1993-94): Skatte-, avgifts- og tollvedtak -

  08.10.1993 Proposisjon Finansdepartementet

  Klikk her for å komme til St.prp. nr. 1 (1993-94) Skatte-, avgifts- og tollvedtak i PDF format.

 • R-17/93 Billighetsnedsettelse av skatt og arbeidsgiveravgift mv.

  16.07.1993 Rundskriv Finansdepartementet

  R-17/93 Billighetsnedsettelse av skatt og arbeidsgiveravgift mv. Les rundskrivet her (pdf). Rundskrivet er laget i PDF-format, og du trenger derfor Acrobat Reader for å lese dokumentet. Hvis du ikke har Acrobat Reader kan den hentes her:

 • Regnskapsførerloven

  18.06.1993 Lov Finansdepartementet

  Enhver som i næring påtar seg å føre regnskap for andre, jf. § 2 første ledd, skal være autorisert av Kredittilsynet i samsvar med denne lov. Kredittilsynet kan ved forskrift eller enkeltvedtak gjøre unntak fra autorisasjonsplikten og i

  Se loven på lovdata.no

 • NOU 1994: 6 - Private pensjonsordninger

  28.05.1993 NOU Finansdepartementet

 • NOU 1993: 8 - Bør merverdiavgiften differensieres ?

  11.02.1993 NOU Finansdepartementet

  Les rapporten her . Filen er i PDF (Portable Document Format) PDF-filene må leses ved hjelp av tilleggsprogrammet Adobe Acrobat, som fritt kan lastes ned fra internett. Acrobat gir svært gode utskriftsmuligheter, og brukbar lesbarhet på

 • St.meld. nr. 21 (1993-94) -

  01.01.1993 Melding til Stortinget Finansdepartementet

  Klikk her for å komme til dokumentet.

 • Lov om avgift på utslipp av CO2

  21.12.1990 Lov Finansdepartementet

  For så vidt Stortinget vedtar at det til statskassen skal betales CO2-avgift på brenning av petroleum og utslipp av naturgass i forbindelse med petroleumsvirksomhet på kontinentalsokkelen, gjelder reglene i denne lov når ikke annet er særskilt

  Se loven på lovdata.no

 • NOU 1990: 11 - GENERELL MERVERDIAVGIFT PÅ OMSETNING AV TJENESTER

  01.05.1990 NOU Finansdepartementet

  GENERELL MERVERDIAVGIFT PÅ OMSETNING AV TJENESTER Fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 6.desember 1985 Avgitt til Finansdepartementet mai 1990 Til Finans- og tolldepartementet Utvalget ble i Finansdepartementets brev av 25. november 1987

Til toppen