Seksjon for internasjonal økonomi (SIØ)

Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Frank Emil Jøssund. Seksjonens oppgaver er internasjonalt økonomisk samarbeid og internasjonal konjunkturovervåking. Det omfatter blant annet arbeid knyttet til EØS, EFTA, EU, OECD, IMF, Verdensbanken, EBRD, WTO og nordiske saker, herunder Den nordiske investeringsbanken. Seksjonen har et særlig ansvar for å koordinere departementets arbeid med IMF-, EØS- og EU-saker, handelspolitikk, bistandsprosjektet "Olje for Utvikling" og statsrådens internasjonale oppgaver.