Forsida

Avkommersialiseringsutvalet

Utvalet skal levere utgreiinga si i form av ein NOU til Kommunal- og distriktsdepartementet innan 20. juni 2024. Tor Saglie, tidlegare departementsråd i Justisdepartementet, leier utvalet.

Utvalet skal i tillegg levere ein delrapport med framlegg om juridisk definisjon av ideelle verksemder.

Mandat

Mandat for avkommersialiseringsutvalget (PDF).

Nettstad

Nettstaden til Avkommersialiseringsutvalet: https://avkommersialiseringsutvalget.no/

Medlemmer

Utvalet har 13 medlemmer med ein variert fag og erfaringsbakgrunn:

 • Tor Saglie (utvalsleiar), tidlegare departementsråd i Justisdepartementet og NAV-direktør
 • Eli Blakstad, direktør for helse, sosial, barnehage, opplæring, barnevern og familie, Statsforvaltaren i Innlandet
 • Gøril Bjerkan, økonom og jurist (PhD), rådgjevar samfunnspolitisk avdeling i LO
 • Hogne Eidissen, kommunedirektør i Senja kommune
 • Ingunn Tollisen Ellingsen, professor ved det samfunnsvitenskapelige fakultet i Stavanger, leiar av nettverk for velferdsforskning
 • Ragnhild Finden, styreleiar og eigar av Kausvol gardsbarnehage AS og nestleiar i Private barnehagers Landsforbund.
 • Linn Herning, dagleg leiar i alliansen For velferdsstaten
 • Benjamin Endre Larsen, HR-direktør ved Diakonhjemmet Omsorg AS
 • Marie Nygren, jurist og spesialrådgjevar i Oslo kommune i Byrådsavdeling for helse, eldre og innbyggjartenester
 • Karl Henrik Sivesind, Dr.polit. i sosiologi, forskar 1 ved Institutt for samfunnsforskning
 • Marta Szebehely, professor emeritus i sosialt arbeid, Stockholms universitet
 • Arve Varden, administrerande direktør i Helse Førde, tidligere kommunedirektør i Høyanger
 • Nils-Ola Widme, jurist, næringspolitisk direktør i NHO.