Leverte delutredning om ideelle velferdsaktører

Avkommersialiseringsutvalget har overlevert sin delutredning (NOU)  om forslag til definisjon og registrering av ideelle velferdsaktører. – Vi tror dette grunnarbeidet kan ha stor betydning for ideell sektor, men også for myndighetene og andre velferdsaktører, sier utvalgsleder Jan-Erik Støstad.

Statssekretær Gjul og utvalgsleder Støstad
Statssekretær Gjul og utvalgsleder Støstad Foto: DFD

Et samlet utvalg står bak forslaget til en juridisk definisjon og opprettelsen av et register for ideelle velferdsaktører. Statssekretær Gunn Karin Gjul i Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet mottok delutredningen 1. februar.

Digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung ser fram til å sette seg inn i utvalgets anbefalinger.

– Vi ønsker å arbeide for at ideelle tilbydere innenfor ulike velferdstjenester sikres gode rammevilkår og forutsigbar drift. En avklart definisjon av ideelle og en registerordning for disse, vil være viktige byggesteiner for en målrettet politikk, sier Tung.

Den 12. august 2022 oppnevnte regjeringen et offentlig utvalg som fikk i oppdrag å utrede hvordan kommersiell drift kan fases ut i ulike skattefinansierte velferdstjenester. I mandatet ble utvalget bedt om å levere en egen delutredning med forslag til definisjon av ideelle driftsformer og som viser hvordan ideelle aktører kan registreres.

– Jeg er glad for å kunne overlevere en utredning fra et samlet utvalg med forslag til en juridisk definisjon og et register for ideelle velferdsaktører, sier Støstad.

Avkommersialiseringsutvalget skal levere sin sluttutredning i form av en NOU i juni.

Les hele delutredningen her