NOU 2024: 1

Definisjon og registrering av ideelle velferdsaktører

Ved kongelig resolusjon 12. august 2022 ble det oppnevnt et utvalg for å vurdere hvordan kommersiell drift kan fases ut i ulike skattefinansierte velferdstjenester. Utvalget legger med dette fram en delutredning med forslag til juridisk definisjon og registrering av ideelle aktører i offentlig finansierte velferdstjenester.

Les dokumentet