Forsiden

Oppdrettsnæringens sammenslutning for utfisking av rømt oppdrettsfisk

Sammenslutningen skal utføre oppgaver pålagt i forskrift 5. februar 2015 nr. 89 om fellesansvar for utfisking mv. av rømt oppdrettsfisk. oppgavene omfatter planlegging og gjennomføring av tiltak for å redusere forekomst av rømt oppdrettsfisk av artene laks, ørret, regnbueørret i elver der innslaget av rømt fisk er uakseptabelt.

Opprettet: 2015

Kontakt

Postadresse: Sandviksboder 1e, 5035 Bergen

Mandat

Eget nettsted

 

Detaljer
Midlertidig, opprettet 2015

Underlagt
Nærings- og fiskeridepartementet - Fiskeri- og havbruksavdelingen

Interesserepresentasjon blant deltakerne
Nei

Geografisk virkeområde
Nasjonalt

Sammensetning
Departement, annen offentlig og privat virksomhet

Kontakt
Postadresse
sandviksboder 1e, 5035 Bergen

Utvalgets medlemmer

  • Ingrid Lundamo, leder,  01.01.2015 - 30.06.2023
  • Maria Sparboe, nestleder, 14.06.2021 - 30.06.2023
  • Helge Axel Dyrendal, 01.01.2015 -
  • Ståle Hansen, 01.01.2015 -
  • Ketil Rykhus, 14.06.2021 - 30.06.2023

  • Heidi Hansen, varamedlem, 01.01.2015 -
  • Ruth Lillian Kjæmpenes, varamedlem, 14.06.2021 - 30.06.2023
  • Karl Fredrik Ottem, varamedlem, 15.06.2021 - 30.06.2023
  • Knut Staven, varamedlem, 01.01.2015 -
  • Sigfrid Vatle Tangen, varamedlem, 01.01.2015 -