Oppdrettsnæringens sammenslutning for utfisking av rømt oppdrettsfisk

Om Oppdrettsnæringens sammenslutning for utfisking av rømt oppdrettsfisk

Opprettet: 2015

Kontakt

Postadresse: sandviksboder 1e, 5035 Bergen

Eget nettsted: http://utfisking.no/

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Sammenslutningen skal utføre oppgaver pålagt i forskrift 5. februar 2015 nr. 89 om fellesansvar for utfisking mv. av rømt oppdrettsfisk. oppgavene omfatter planlegging og gjennomføring av tiltak for å redusere forekomst av rømt oppdrettsfisk av artene laks, ørret, regnbueørret i elver der innslaget av rømt fisk er uakseptabelt.

Full mandattekst Oppdrettsnæringens sammenslutning for utfisking av rømt oppdrettsfisk

Aktive medlemmer (pr. 11/25/2021)

  • Lundamo Ingrid Leder
  • Maria Sparboe Nestleder
  • Helge Axel Dyrendal Medlem
  • Ståle Hansen Medlem
  • Ketil Rykhus Medlem
  • Heidi Hansen Varamedlem
  • Knut Staven Varamedlem
  • Sigfrid Vatle Tangen Varamedlem
  • Ruth Lillian Kjæmpenes Varamedlem
  • Karl Fredrik Ottem Varamedlem