Forsiden

Den britisk-norske trålernemnd

Underlagt Fiskeri- og havbruksavdelingen

Om Den britisk-norske trålernemnd

Opprettet: 1934

Opphørt: 2014

Kontakt

Postadresse: Fiskeri- og kystdepartementet, Postboks 8118 Dep, 0032 OSLO