Bilder

Pressebilder av EØS- og EU-minister Marit Berger Røsland kan brukes fritt mot kreditering av fotograf.

Marit Berger Røsland
Foto: Fotograf Sturlason/UD

EØS- og EU-minister Marit Berger Røsland

Marit Berger Røsland
Foto: Fotograf Sturlason/UD

EØS- og EU-minister Marit Berger Røsland

 

Marit Berger Røsland
Foto: Fotograf Sturlason/UD

EØS- og EU-minister Marit Berger Røsland

 

Marit Berger Røsland
Foto: Roger Holmsen/SMK/UD

EØS- og EU-minister Marit Berger Røsland