Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

1 Innledning

1 Innledning

Ekspedisjonssjef Ida Børresen ga en kort introduksjon til møtet. Hun sa at departementet, som et første skritt, hadde invitert bare kvinner til dugnaden, ut fra et ønske om å få del i deres synspunkter og erfaringer som kvinner i ledende stillinger i sektoren.

Ida Børresen understreket behovet for å satse mer offensivt for å øke kvinneandelen i faste og høyere stillinger i sektoren. Med utgangspunkt i antall kvinnelige professorer er det dokumentert at det vil ta ca. 25 år før det er oppnådd en likevekt mellom kvinnelige og mannlige professorer, dersom veksten i antall kvinnelige professorer fortsetter på samme nivå som i dag. Selv innenfor humaniora, der kvinner er godt representert, er kvinneandelen lav i faste vitenskapelige stillinger og toppstillinger. Disse fakta står i sterk kontrast til kvinners solide representasjon i studentgruppen.

I hvilket tempo kvinneandelen vil øke, kommer i stor grad an på hvilke tiltak som settes i verk . Ida Børresen trakk fram noen sentrale momenter fra Forskningsmeldingen, som bl.a. sier at

  • andelen kvinner må økes i disipliner og på fagområder med få kvinner, særlig innenfor naturvitenskap og teknologi. Dette kan en oppnå for eksempel ved rekrutterings- og informasjonskampanjer, spesielle stipendprogrammer, bruk av kvotering/øremerking og hjelp til nettverksbygging
  • andelen kvinner i faste vitenskapelige stillinger må økes, særlig i toppstillinger. Dette kan en oppnå ved å sette av egne stipendiat- og postdoktorstillinger for kvinner, øremerke opprykksstillinger og professorstillinger for kvinnelig ansatte og bruke kvalifiseringsstipend og kjønnskvotering
  • det skal settes i gang en utredning om kvinner i forskning. Utredningen skal blant annet kartlegge virkninger av eksisterende likestillingstiltak, som grunnlag for å målrette framtidige tiltak.

Den følgende oppsummeringen gjengir og systematiserer synspunkter som kom fram under idédugnaden, og tar ikke stilling til hvor representative og/eller korrekte ulike oppfatninger er. Bakgrunnsinformasjon om Forskningsmeldingen og om KUFs Policynotat om likestilling finnes som vedlegg til rapporten.

Til toppen