Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Om författaren:

Om författaren:

Catharina Grünbaum (född 1944), nordist med svensklärarutbildning, har i många år arbetat med nordiska språkfrågor vid Svenska språknämnden. Hon var sekreterare i den utredning som ledde till inrättandet av Nordiska språksekretariet 1978, numera Nordiska språkrådet. Hon är författare till bland annat handledningen "Att förstå

varandra i Norden" (tillsammans med Mikael Reuter). Sedan 1988 är hon språkvårdare och skribent vid Dagens Nyheter.

Litteratur

Börestam Uhlmann, Ulla: Skandinaver samtalar. Språkliga och interaktionella strategier i samtal mellan danskar, norrmän och svenskar. Doktorsavhandling, Uppsala 1994.

Ekwall, Anita och Karlsson, Svenolof: Mötetsvenskt och finskt. En bok om kulturskillnader och ledarskap. Vasa 1999

Grünbaum, Catharina och Reuter, Mikael: Att förstå varandra i Norden – språkråd till nordbor i nordiskt samarbete. Nordiska rådet/Nordiska språkrådet 1997

Karker, Allan: Nordisk retskrivning – den ideale fordring. Språk i Norden 1976

Karker, Allan et al. (red): Nordens språk. Oslo 1997

Karker, Allan: Ord for tal. Fakta og råd om særdanske og samnordiske talord. Nordisk råd/Nordisk sprogsekretariat 1990

Kristján Árnason: Skandinavisme og islandsk sprogpolitik. Språk i Norden 2000

Lund, Jørn: Nordisk sprogsamarbejde – på nye betingelser. Språk i Norden 2000

Maurud, Øivind: Nabospråksforståelse i Skandinavia. Nordisk utredningsserie 1976:13

Nye ord i dansk 1955 1975. Köpenhamn 1984

Nyord i norsk 1945 1975. Oslo 1982

Nyord i svenskan från 40-tal till 80-tal. Stockholm 1986

Nyordsboken. Med 2000 nya ord in i 2000-talet. Stockholm 2000

Piehl, Aino: Finnarna och svenska språket i det nordiska språksamarbetet. Språk i Norden 2000

Skandinavisk ordbok. Stockholm 1994

Sundelius, Bengt och Wiklund, Claes: Norden i sicksack. Stockholm 2000

Teleman, Ulf: Om grannspråksförståelse. Hinder och möjligheter. Språk i Norden 1987

Wiggen, Geirr: Det nordiske språkfellesskapet. Språk i Norden 1998

Vikør, Lars: The Nordic Languages. Their status and interrelations. Oslo 1993

Vinje, Finn-Erik: Svecismer i moderne norsk. Oslo 1972

World Values Study, "kulturkarta" och artikel om en livsåskådningsundersökning utförd vid University of Michigan. I Forskning och Framsteg 4/2000

Öppet för världens vindar – Norden 2000. Nordiska ministerrådet 2000 ("Vismansrapporten")

[ Klikk her og skriv innhold i kapittel 1 ]

Til toppen