Historisk arkiv

Ansvar og omtanke

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Strategiplan for forebygging av hiv og seksuelt overførbare sykdommer

Denne strategiplanen definerer overordnede prinsipper, mål og delmål for forebygging på dette folkehelseområdet.

Strategiplanen vil være retningsgivende for arbeidet fremover og bidra til at samfunnet står strekere i møtet med både dagens og fremtidige utfordringer. Den har som hovedmål å redusere nysmitte av hiv og seksuelt overførbare sykdommer og å sikre at alle som er smittet av disse sykdommene skal få god oppfølging uansett alder, kjønn, seksuell legning, bosted, etnisk bakgrunn og egen økonomi.

Planen utforder til personlig ansvar for egen atferd og livsstil. Men den utfordrer også til omtanke for medmennesker slik at smitte forebygges og sykdom unngås.

Et bredt samfunnsengasjement er viktig for å oppnå disse målene.

Dokumentet foreligger i pdf-format. Her kan du laste ned strategiplanen.

Du kan også laste ned engelsk versjon: Responsibility and Consideration (PDF-document)