Forsiden

Historisk arkiv

Kvoteavtale mellom Norge og Grønland for 2004

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Fiskeridepartementet

Pressemelding

Jeg er fornøyd med at Norge i avtalen for 2004 både har fått økt uerkvoten ved Øst-Grønland og blåkveitekvoten på Vest-Grønland, samt fått fleksibilitet til å fiske uerkvoten i internasjonalt farvann, sier fiskeriminister Svein Ludvigsen. (17.12.03)

Pressemelding

Nr.: 88/2003
Dato: 17.12.2003
Kontaktperson: Avdelingsdirektør Kirsti Henriksen, 22 24 64 91

Kvoteavtale mellom Norge og Grønland for 2004

Jeg er fornøyd med at Norge i avtalen for 2004 både har fått økt uerkvoten ved Øst-Grønland og blåkveitekvoten på Vest-Grønland, samt fått fleksibilitet til å fiske uerkvoten i internasjonalt farvann, sier fiskeriminister Svein Ludvigsen.

Norge og Grønland ble tirsdag 16. desember enige om en kvoteavtale for 2004.

Den norske uerkvoten som fiskes med pelagisk trål på Øst-Grønland økes i årets avtale med 425 tonn til totalt 725 tonn. Den norske blåkveitekvoten på Vest-Grønland økes i årets avtale med 50 tonn til totalt 650 tonn. Norge har redusert sin kveitekvote på Øst-Grønland til 350 tonn. For øvrig er Norges kvoter uendret. Dette innebærer en blåkveitekvote på Øst-Grønland på 525 tonn, en uerkvote med bunntrål/line på Øst-Grønland på 100 tonn, en kvote av torsk på Øst-/Vest-Grønland på 600 tonn og 150 tonn bifangst av andre arter.

Nytt i avtalen for 2004 er at Norge er gitt adgang til å fiske den uerkvoten som fiskes med pelagisk trål tildelt Norge av Grønland til fiske i grønlandsk sone, til også å kunne fiskes i NEAFC’s reguleringsområde.

Grønlands kvoter i Barentshavet endres noe i forhold til 2003. Dette innebærer at Grønland får en torskekvote på 1.900 tonn, en hysekvote på 330 tonn og en seikvote på 925 tonn. Den grønlandske kvoten på sei i Nordsjøen er uendret og utgjør 1.000 tonn. I Nordsjøen benyttes et bifangstregime i tråd med det arrangement som EU og Norge måtte bli enige om for 2004, dog begrenset oppad til 100 tonn.

Partene er enige om å inngå en kontrollavtale i løpet av 2004.