Historisk arkiv

Orientering til arvinger på internett

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Fire nye orienteringer til arvinger er nå tilgjengelig på Justisdepartementets hjemmeside. Her finner du mye nyttig informasjon om blant annet arv til gjenlevende ektefelle, arv til avdødes barn og spesielt om umyndige arvinger.

Orientering til arvinger

April 2005

Gjenlevende ektefelle

Som avdødes ektefelle står du i en særstilling i arveloven, ekteskapsloven og skifteloven. Her gir vi en orientering om reglene. [ Les mer]

Arv etter foreldre

Denne orienteringen er til deg som nylig har mistet din far eller mor, og som gjerne vil vite hvilke rettigheter og plikter du har som arving. [ Les mer]

Testamentsarv og arv etter barnløs arvelater

Denne orienteringen er til deg som arver en avdød, enten som avdødes testamentsarving eller andre slektninger enn barn. [ Les mer]

Umyndige arvinger

Denne orienteringa er til deg som treng å vite litt om dei reglane som gjeld når ein umyndig blir arving. Alle som er under 18 år, er umyndige og elles andre som har blitt umyndiggjorde ved dom. [ Les meir]