Historisk arkiv

Familie, friluftsliv og folkehelse i fokus på Sørlandet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Kongen har i statsråd i dag godkjent fylkesplan for Vest-Agder. Barn og ungdom er regionens viktigste ressurs, ifølge planen. Familie, friluftsliv og folkehelse skal skape gode oppvekstmiljøer. (24.10.03)

Pressemelding

Dato: 24.10.03

Familie, friluftsliv og folkehelse i fokus på Sørlandet

Kongen har i statsråd i dag godkjent fylkesplan for Vest-Agder. Barn og ungdom er regionens viktigste ressurs, ifølge planen. Familie, friluftsliv og folkehelse skal skape gode oppvekstmiljøer.

Vest-Agder fylkeskommune har brukt ressurser på å utvikle friluftslivet i heiområdene og langs kysten og legger vekt på å beholde disse verdiene gjennom streng prioritering i konfliktsaker. Nå skal også barn og unges tilgjengelighet til disse områdene bedres.

Også på "det blide Sørlandet" er det utfordringer for folkehelsen. Regjeringen har godkjent at det etableres egne offentlige programmer om ungdomshelse, alkohol og røykereduksjon i Vest-Agder

Fylkesplanen er laget i samarbeid mellom regionale og lokale aktører, fylkeskommunen og kommunene.

Kontaktperson: ekspedisjonssjef Tom Hoel, tlf. 22 24 59 00 mob. 97505138

Kgl. res. 24.10.03