Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Nye møter med Kunnskapsforlaget og Cappelen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Utdannings – og forskningsminister Kristin Clemet har invitert Kunnskapsforlaget og samarbeidsgruppen rundt Cappelen til nye møter på mandag, for å drøfte det videre arbeidet med en nasjonal kunnskapsbase.(15.11.01)

Pressemelding

Nr.: 096
Dato: 15.11.01

Nye møter med Kunnskapsforlaget og Cappelen

Utdannings – og forskningsminister Kristin Clemet har invitert Kunnskapsforlaget og samarbeidsgruppen rundt Cappelen til nye møter på mandag, for å drøfte det videre arbeidet med en nasjonal kunnskapsbase. Samtidig offentliggjøres nå store deler av Bingkomiteens evalueringsrapport.

For en uke siden offentliggjorde departementet at det ikke var aktuelt å gå videre med de foreliggende anbudene om en ny kunnskapsdatabase på nett. Samtidig gjorde departementet det klart at en ønsket fortsatt dialog med berørte parter for å bringe dette viktige arbeidet videre. Mandagens møter med hver av aktørene er en del av denne prosessen.

Evalueringskomiteen som har vurdert anbudene – den såkalte Bingkomiteen – har levert en innstilling i to deler. Den første delen blir offentliggjort nærmest i sin helhet, med unntak av omtalen av anbudet fra Ementor. Det er selskapet selv som har bedt om at deres anbud ikke offentliggjøres. Del to av Bingkomiteens vurderinger dreier seg om de økonomiske forholdene rundt anbudene. Her er gjennomgangen av de enkelte tilbudene unntatt offentlighet, fordi de berører forretningsmessige forhold. Komiteens oppsummering og samlede vurdering gjøres derimot offentlig.

Bing-komiteens rapport del 1

Bing-komiteens rapport del 2

Til toppen