Forsiden

Historisk arkiv

R-07/00 2000/4292 C TT/ÅAR Statsbudsjettet medregnet folketrygden 2000. Tilleggsbevilgninger i høstsesjonene - ny saldering

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Finansdepartementet

Statsbudsjettet medregnet folketrygden 2000. Tilleggsbevilgninger i høstsesjonene - ny saldering

Dokumentet finner du i PDF-format her.