Historisk arkiv

Idrettsanlegg og estetikk V-0896

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Kulturdepartementet

Veileder

Idrettsanlegg og estetikk

Veilederen er i pdf-format

Veilederen er stor (83 954 kB) og det kan det ta lang tid å laste den ned.

Veilederen kan bestilles fra Departementenes servicesenter:

Publikasjonsnummer: V-0896