Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Innsats for å redusere rovviltskader

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Miljøverndepartementet

Det settes av til sammen 32 mill. kr. for å redusere tap av bufe og tamrein i områder med store rovdyr i Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2001.(04.10.00)

Pressemelding

Dato: 04.10.00

Innsats for å redusere rovviltskader

Det settes av til sammen 32 mill. kr. for å redusere tap av bufe og tamrein i områder med store rovdyr i Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2001. I tillegg styrkes skadedokumentasjonsarbeidet gjennom Statens naturoppsyn. SNO får også midler til en videreføring av ordningen med et statlig jegerkorps.

-Årets beitesesong har vist at satsingen på forebyggende tiltak fungerer, men vi ønsker likevel å styrke arbeidet fremover, sier miljøvernminister Siri Bjerke. Det ble ved budsjettframlegget for år 2000 satt av 20 mill. kr. til forebyggende tiltak mot rovviltskader. Dette tallet ble øket noe gjennom revidert nasjonalbudsjett. Satsingen videreføres i årets budsjett med til sammen 32 mill. kr. Det legges opp til en sterkere satsing på tiltak som effektivt skiller bufe og rovdyr.

Arbeidet med skadedokumentasjon er fra i år flyttet til Statens naturoppsyn (SNO). SNO tilføres 2,5 millioner kroner ekstra for dette. Det legges også opp til en videreutvikling av bestandsovervåkingsprogrammet slik at lokal kunnskap og kompetanse utnyttes bedre, blant annet gjennom arbeidet med skadedokumentasjon. Fra i år ble det satt av egne midler til et statlig jegerkorps i regi av SNO for å bistå lokale myndigheter i forbindelse med felling av rovvilt som gjør stor skade. Det settes av 2 millioner kroner til finansiering av jegerkorpset i 2001.

Kontaktperson: Avdelingsdirektør Pål Vidar Sollie, tlf. 22 24 58 77

Til toppen