St.prp. nr. 1 (2000-2001)

For budsjetterminen 2001

St.prp. nr. 1

(2000-2001)

FOR BUDSJETTERMINEN 2001

Utgiftskapitler: 1400-1471, 2422 og 2465

Inntektskapitler: 4400-4471, 5322 og 5621

Tilråding fra Miljøverndepartementet av 15. september 2000, godkjent i statsråd samme dag.

Dokumentet i PDF format (3,1Mb)

Følg proposisjonen på Stortinget