Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Regjeringen forsterker innsatsen for friluftslivet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Miljøverndepartementet

Regjeringen foreslår økte bevilgninger til friluftslivsformål i statsbudsjettet for 2001 (04.10.00)

Pressemelding

Dato: 04.10.00

Regjeringen forsterker innsatsen for friluftslivet

Regjeringen foreslår økte bevilgninger til friluftslivsformål i statsbudsjettet for 2001. Den største økningen gjelder statlig finanisering av sikring av områder til friluftsliv. Bevilgningen øker her med 10 mill kr fra 12.785 mill kr til 22.785 mill kr.

-Økningen er en fortsettelse av den allerede sterke fokuseringen på strandsonen og sikring av allmennhetens tilgang til disse områdene, sier miljøvernminister Siri Bjerke. En stor del av pengene skal brukes til å sikre offentlig råderett over spesielt attraktive områder. Et stort prosjekt som vil realiseres gjennom denne økningen er sikringen av Malmøya i Larvik kommune.

Det er også foreslått en økning på 2 mill kr til skjøtsel og drift av skjærgårdsparker og andre viktige friluftsområder langs kysten. Oslofjorden, skjærgårdsparkene på Sørlandet og Vestkystparken vil særlig nyte godt av den økningen.

Direktoratet for naturforvaltning vil fortsetter sitt strandsoneprosjekt . Dette omfatter blant annet økonomisk og juridisk bistand til kommuner i saker som gjelder allemannsretten i strandsonen.

Kontakperson: Avdelingsdirektør Harald S. Ruberg, tlf. 22 24 58 90

Til toppen