Historisk arkiv

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

I det historiske arkivet finner du informasjon fra tidligere regjeringer. For eksempel vil pressemeldinger, nyheter og taler fra en tidligere regjeringsperiode ligge her. Arkivet inneholder også dokumenter hvor innholdet ikke lenger er gyldig, for eksempel utgåtte rundskriv.

Dokumenter som er flyttet til arkivet blir ikke oppdatert, og informasjonen er dermed av historisk art. 

Aktuelle lenker:

Viser 72601-72620 av 103209 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Påbudte seilingsleder på strekningen Vardø-Røst

  18.04.2006 Pressemelding Fiskeri- og kystdepartementet

  Norge har sendt søknad til FNs sjøfartsorganisasjon IMO om etablering av påbudte seilingsleder utenfor territorialfarvannet på strekningen Vardø-Røst.- Søknaden om etablering av påbudte seilingsleder til IMO er en milepæl i det norske

 • Statskog: Stor interesse for nausttomter

  18.04.2006 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Statskog: I begynnelsen av mars la Statskog SF ut 12 nausttomter for bortfeste i Folldal kommune i Hedmark. Interessen for tomtene har vist seg å være svært stor.

 • Valden skapar vanskar for Sri Lanka-samtalane i Genève

  15.04.2006 Pressemelding Utenriksdepartementet

  - Berre partane i fredsprosessen på Sri Lanka, styresmaktene og LTTE, kan sjølve stabilisere tryggleikssituasjonen og sikre samtalane i Genève, seier utviklingsminister Erik Solheim. (15.04.06)

 • Acts of violence may jeopardise the Sri Lanka-talks in Geneva

  15.04.2006 Pressemelding Utenriksdepartementet

  - Only the parties, the Government of Sri Lanka and the LTTE, can stabilise the security situation and secure the talks in Geneva, says Norwegian Minister of International Development Mr Erik Solheim". (15.04.06)

 • Nye datoar for Sri Lanka-samtalar i Geneve

  14.04.2006 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Partane i fredsprosessen på Sri Lanka er samde om å utsette samtalane i Geneve i nokre dagar. Ny dato for møtet blir 24. - 25. april. (14.04.06)

 • Landbruksforskning for millioner i 2007

  12.04.2006 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruksforskning: Norges forskningsråd lyser nå ut midler for 2007 på Matprogrammet, Arealprogrammet og Forskningsdelen av Fellessatsing TRE. Søknadsfristene er 08.06. og 31.08.06.

 • Landbruk: Lite kunnskap om norsk landbruk

  12.04.2006 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruk: Omtrent førti prosent av norske forbrukerer tror at norsk landbruk bruker genmodifiserte organismer (GMO) i produksjonen viser tall fra Synovate MMIs undersøkelse Norsk Monitor.

 • Kulturlandskap: Kartlegging mot gjengroing

  12.04.2006 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Kulturlandskap: Utmarka er en svært viktig ressurs for beitenæring og reiseliv. Nå truer gjengroing denne ressursen i flere kommuner.

 • Fugleinfluensa: Statusrapport tirsdag

  12.04.2006 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Fugleinfluensa: Siden den siste statusrapporten kom ut den 06.04. har det blitt oppdaget flere tilfeller av ville fugler med høypatogen fugleinfluensa H5 i Danmark.

 • Pressevakt UD 11.04 — 18.04.06

  12.04.2006 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Priv. til red. Nr.: Unr./06 Dato: 11.04.2006 Pressevakt UD 11.04 – 18.04.06 Informasjonsrådgjevar Rune Bjåstad har pressevakt i UD frå tysdag ettermiddag 11. april til tysdag morgon 18. april 2006 Han kan treffast på pressevakttelefon 95 04 30 00.

 • Færre blir kastet ut av boligen

  12.04.2006 Pressemelding Kommunal- og regionaldepartementet

  En ny rapport viser en nedgang i antallet utkastelser på ca. 20 prosent fra 2004 til 2005. - Dette er et resultat av aktiv og målrettet jobbing fra frivillige organisasjoner, kommuner og staten, sier kommunal- og regionalminister Åslaug Haga.

 • Invitasjon til høringsseminar om kultur og næring

  11.04.2006 Pressemelding Kommunal- og regionaldepartementet

  I forbindelse med regjeringens arbeid med en distrikts- og regionalmelding arrangeres et todagers seminar der unge gründere gir innspill om kultur og næring til kommunal- og regionalminister Åslaug Haga. Media inviteres til å delta.

 • Skog: Enorm vekst i norsk skog

  11.04.2006 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Skog: Den norske skogen har hatt en voldsom vekst siden landsskog-takseringen startet sine registreringer for 87 år siden. Bare det siste året har skogen hatt en tilvekst på 25,4 millioner kubikkmeter tømmer.

 • IKT i Forsvaret

  11.04.2006 Nyhet Forsvarsdepartementet

  Konsept for styring av elektronisk informasjon i Forsvaret, Policy for militær tilpasning og anvendelse av informasjons- og kommunikasjonsteknologi i Forsvaret og Beskrivelse av programområdet informasjonsinfrastruktur.

 • Tre: Pilothytte i massivtre

  11.04.2006 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Tre: Valdres Tremiljø er i gang med å bygge en pilothytte i massivtre. Det er utviklet et miljøvennlig hytte-konsept som er fritt for kunstige stoffer som plast, glassvatt og lim.

 • Areal: Kart over egen gård

  11.04.2006 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Areal: I 2005 fikk 29 000 bønder i 63 kommuner kart som viser hvordan dyrket mark fordeler seg på hver enkelt landbrukseiendom. Til nå har NIJOS laget mer enn 40 000 gårdskart siden arbeidet med å ajourføre digitalt markslagskart startet i 2003.

 • Norway condemns the latest acts of violence in Sri Lanka

  11.04.2006 Pressemelding Utenriksdepartementet

  The media report heavy loss of life in a new Claymore mine attack 11 April. This is the third such attack in the last three days in which people have been killed or seriously injured. (12.04.06)

 • Noreg fordømmer valden i Sri Lanka

  11.04.2006 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Media rapporterer om fleire tap av menneskeliv som fylgje av eit mineåtak 11. april. Dette er det tredje slike åtaket i løpet av dei siste tre dagane som har teke liv eller skadd menneske. (12.04.06)

 • Nordmann blir internrevisor i IAEA

  10.04.2006 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Kommunerevisoren i Oslo, Frits Arne Eriksen, er tilsatt som internrevisor i Det internasjonale atomenergibyrå (IAEA), en særorganisasjon i FN. (10.04.06)

 • Fokus på nordiske medier i Bergen

  10.04.2006 Pressemelding Kultur- og kirkedepartementet

  De årlige Nordiske Mediedager i Bergen har blitt en sentral møteplass for mediesektoren. Fra 10-13. mai arrangeres det i Bergen med innledere og deltakere fra hele Norden.