Historisk arkiv

Statsministeren markerer Globalt frøhvelv

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Statsministerens kontor

Statsminister Jens Stoltenberg markerte i dag, under det nordiske statsministermøtet på Svalbard, den norske beslutningen om bygging og lokalisering av Svalbard globale frøhvelv i Longyearbyen

Statsministeren markerer Globalt frøhvelv

Statsminister Jens Stoltenberg markerte i dag, under det nordiske statsministermøtet på Svalbard, den norske beslutningen om bygging og lokalisering av Svalbard globale frøhvelv i Longyearbyen.

De nordiske statsministrene ved markeringen av frølageret på Svalbard.Foto: Scanpix

Frøhvelvet skal ligge inne i fjellet i nærheten av Longyearbyen og vil romme inntil tre millioner forskjellige typer frø. Det er de tre departementene Utenriks- (UD), Miljøvern- (MD) og Landbruks- og matdepartementet (LMD) som har gått sammen om å ta ansvar for finansiering av frøhvelvet med en kostnadsramme på 30 mill kr. Ansvaret for driften av frøhvelvet legges til LMD, og skal etter planen stå ferdig høsten 2007.

Les statsminister Jens Stoltenbergs tale

Les mer på Landbruks- og matdepartementets sine sider