Historisk arkiv

Statsminister Odvar Nordli

Innlegg i debatt om Tandberg Radiofabrikk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Nordli

Utgiver: Statsministerens kontor

Innlegg i debatt om Tandberg Radiofabrikk.
Stortinget, 29. mai 1979.