Historisk arkiv

Statsminister Odvar Nordli

Innlegg i debatt om inntekt og levekår i landbruket 1980

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Nordli

Utgiver: Statsministerens kontor

Innlegg i debatt om inntekt og levekår i landbruket 1980.
Stortinget, 21. februar 1980.