Historisk arkiv

Statsminister Odvar Nordli

Tale til Norwegian-American Chamber of Commerce

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Nordli

Utgiver: Statsministerens kontor

Tale til Norwegian-American Chamber of Commerce.
Seattle, Washington, USA, 19, juni 1979.