Historisk arkiv

Enklere regelverk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: regjeringen.no

Regjeringen bygger sin politikk på frihet og tillit til enkeltmennesket, familien, gründeren, lokalsamfunnet og frivilligheten. Vi ønsker et samfunn som utvikles mer nedenfra. Da må vi styre og regulere mindre ovenfra.

Regjeringen vil skape en enklere hverdag for folk flest gjennom forenkling av lover og regler og fjerne unødvendige særnorske forbud og påbud. Samfunnet må bli mindre byråkratisk. Vi vil detaljstyre mindre.

Enklere regelverk er en felles utfordring for hele regjeringen. Den politiske plattformen lister opp flere regler som skal forenkles. For å oppnå et mindre byråkratisk samfunn vil regjeringen

 • Forenkle plan- og bygningsloven. Forslag til lovendring skal leveres i løpet av 2014.
 • Redusere antallet lovpålagte høringsinstanser og avgrense innsigelsesretten i arealsaker.
 • Forenkle loven om offentlige anskaffelser for å gjøre det enklere for mindre innovative aktører å legge inn anbud
 • Fjerne unødvendige og særnorske forbud og påbud – blant annet gjelder dette forbudet mot Segway, vannscooter og proffboksing.
 • Forenkle regleverket for foreldrepermisjon
 • Forenkle tollbehandlingen av pakker fra utlandet
 • Tillate søndagsåpne butikker
 • Mer kundevennlige åpningstider på Vinmonopolet

Dette gjør regjeringen:

 • Startet arbeidet med å forenkle byggteknisk forskrift. I første omgang vil regjeringen se på omfanget av krav til tilgjengelighet i mindre boliger.
 • Sendt brev til fylkesmennene om at flest mulig beslutninger skal fattes lokalt.
 • Forenkler lovspråket.