Historisk arkiv

Ny rapport om offentlig tjenestepensjon

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Arbeids- og sosialdepartementet offentliggjør i dag en utredning av en ny pensjonsløsning for ansatte i offentlig sektor, samt overgangsordninger. Rapporten er utarbeidet av en arbeids­gruppe.

Arbeidsgruppen har hatt seks møter med partene i arbeidslivet, og partene har også fått mulighet til å kommentere utkast til rapporten. Arbeidsgruppen står likevel alene ansvarlig for innholdet i rapporten. 

Arbeidsgruppen beskriver et mulighetsrom

Rapporten skal være grunnlag for å vurdere om man sammen med partene skal arbeide for å oppnå enighet om nye pensjonsordninger for offentlig ansatte. Dette innebærer at arbeids­gruppen ikke presenterer et konkret forslag til nye pensjonsordninger for offentlig ansatte, men i stedet beskriver et mulighetsrom som en ny ordning kan utformes innenfor.

- Jeg er glad for at det viktige arbeidet med å lage bedre pensjonsordninger for ansatte i offentlig sektor nå har kommet et skritt videre. Nå må både departementet og partene i arbeidslivet studere rapporten, og vurdere hvordan vi i fellesskap kan finne en god løsning som er til fordel både for de ansatte, for arbeidsgiverne i stat og kommune og for samfunnet, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.