Nye pensjonsordninger i offentlig sektor

Rapport - desember 2015

Arbeids- og sosialdepartementet offentliggjorde 17. desember 2015 en utredning av en ny pensjonsløsning for ansatte i offentlig sektor, samt overgangsordninger. Rapporten er utarbeidet av en arbeids­gruppe.

Arbeidsgruppen har hatt seks møter med partene i arbeidslivet, og partene har også fått mulighet til å kommentere utkast til rapporten. Arbeidsgruppen står likevel alene ansvarlig for innholdet i rapporten.

Rapporten skal være grunnlag for å vurdere om man sammen med partene skal arbeide for å oppnå enighet om nye pensjonsordninger for offentlig ansatte. 

Rapporten

Les rapporten her (PDF)