Historisk arkiv

TBU i 50 år

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Markerte 50-årsjubileum for Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU).

– For meg representerer TBU selve kjernen i den norske modellen, sa arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie da hun markerte at det i år er 50 år siden Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene ble opprettet.

Kristin Skogen Lund (NHO), arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie og Hans-Christian Gabrielsen (LO) ved siden av hverandre i konferansesal.
Partene i arbeidslivet var representert da TBU feiret 50 år. Her med adm.dir. i NHO, Kristin Skogen Lund, arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie og LO-leder Hans-Christian Gabrielsen. Foto: ASD

Utvalget har siden 1967 bidratt til en felles forståelse av konkurransemessige utfordringer og hvordan norsk økonomi fungerer. Det har støttet opp under en koordinert lønnsdannelse i Norge og gitt et solid utgangspunkt for en god gjennomføring av tariffoppgjørene. 

Over 150 deltakere fra parter i arbeidslivet, myndighetene, samt tidligere og nåværende medlemmer av utvalget var samlet på Hotel Bristol i Oslo for markeringen. 

Publikum i konferansesalen under TBUs jubileumsseminar
Salen var fullsatt under TBUs jubileumsseminar. Foto: ASD

– TBU er en av de møteplassene som smører samfunnsmaskineriet. Det skjer fordi myndighetene og partene i utvalget kommer fram til en felles tilstandsbeskrivelse – som alle aksepterer, sa statsråden. 

Øystein Olsen (til venstre) og Steinar Holden i samtale.
Tidligere leder av utvalget og nåværende sentralbanksjef Øystein Olsen i samtale med professor Steinar Holden. Foto: ASD

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen, NHO-leder Kristin Skogen-Lund, professor Steinar Holden og tidligere leder av utvalget og nåværende sentralbanksjef Øystein Olsen holdt også innlegg. I tillegg presenterte historiker Eivind Thomassen jubileumsboken om TBU «Modellbyggere» som han har skrevet sammen med Lars Fredrik Øksendal. 

Eivind Thomassen (til venstre) og Lars Fredrik Øksendal sitter og lytter på innlegg i konferansesal.
Forfatterne av boken «Modellbyggere», Eivind Thomassen (t.h.) og Lars Fredrik Øksendal. Foto: ASD