Historisk arkiv

Nyheter

Foreslår enklere bilstønadsordning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Bilstønadsordningen er en viktig ordning for personer som ikke er i stand til å reise med offentlige transportmidler. For å gjøre ordningen enklere for brukerne sender Regjeringen nå på høring forslag til forenklinger.

Regjeringen foreslår blant annet at stønaden blir gitt i form av et tilskudd for alle som mottar stønad til bil. I dag gis stønad til bil enten i form av et rente- og avdragsfritt lån eller som tilskudd, avhengig av hva slags kjøretøy det er snakk om. Det foreslås også endringer i behovsprøvingen, slik at det kun er søkerens egen inntekt som skal legges til grunn – mot i dag hvor også ektefelles inntekt tas med i vurderingen.  

Endringene vil gjøre ordningen enklere å administrere for arbeids- og velferdsetaten, og gir brukerne større grad av frihet i forhold til bruk av bilen, valg av forsikring med videre.

Høring