Høring – endringer i bilstønadsordningen

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette forslag til endringer i bilstønadsordningen på høring.

Status: På høring

Høringsfrist: 01.06.2018