Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Nye dagpengeregler under permittering

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

-Vi endrer forskriften om dagpenger under permittering for å sikre at de som er berettiget til dagpenger får det, sier arbeids- og sosialminister Robert Eriksson.

Forskriftsendringen trer i kraft mandag 3. februar. Den innebærer at når Arbeids- og velferdsetaten vurderer søknader om dagpenger under permittering skal det som hovedregel være nok at arbeidsgiver og arbeidstakere er enige om at det er grunnlag for permitteringer. Arbeids- og velferdsetaten skal kun unntaksvis kunne gå inn og vurdere vilkårene dersom partene har dokumentert slik enighet.

- Endringen gjør det tydeligere at Arbeids- og velferdsetaten skal legge vekt på den lokale enigheten om permitteringer. Det vil likevel ikke være sånn at alle som søker om dagpenger under permittering vil få det, sier statsråden.

I den nye dagpengeforskriften blir det tydeliggjort at arbeidsgiver må ha gjort det som med rimelighet kan forventes for å unngå permitteringer. Årsaken til permittering må ligge utenfor det som arbeidsgiver kan påvirke.

Det skal ikke stilles krav om at forholdene som begrunner permittering må ha opptrådt plutselig. 

Video fra møte med LO og NHO mandag 27. januar: