Historisk arkiv

Arbeidsledigheten går ned

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Ved utgangen av mai var det registrert 355 400 helt arbeidsledige, delvis arbeidsledige og arbeidssøkere på tiltak hos Nav. Dette utgjør 12,6 prosent av arbeidsstyrken. Det er 65 600 færre enn i slutten av april.

– Arbeidsledigheten er fortsatt historisk høy. Følgene av koronapandemien er veldig krevende for mange. Nå som samfunnet gradvis og kontrollert åpnes opp igjen ser vi heldigvis at mange permitterte kommer tilbake i jobb. Det er jeg veldig glad for, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen. 

Mai-tallene fra Nav viser at det er 181 500 personer som er registrert som helt ledige. Det utgjør 6,4 prosent av arbeidsstyrken.

Nedgangen i arbeidsledigheten skyldes i hovedsak færre permitterte. Fortsatt ser vi en viss overgang fra helt til delvis ledige. Det kan ha sammenheng med at flere helt permitterte er delvis tilbake på jobb.

Langt færre registrerte seg som nye arbeidssøkere hos NAV i mai sammenlignet med april. Av disse er litt mer enn halvparten permitterte og andelen har minket kraftig siden april da tre av fire var permitterte.

– Permitterte arbeidstakere har fremdeles et arbeidsforhold, og svært mange ledige har en jobb å komme tilbake til om vi klarer å sikre at bedrifter klarer seg gjennom krisen, sier arbeids- og sosialministeren. Det gjør vi alt vi kan for at vi skal klare.

Fakta om arbeidsledigheten i mai 2020