Historisk arkiv

Nett-tv

Barne- og familieministeren tar imot forslag til ny barnelov

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne- og familiedepartementet

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad tar imot en ny offentlig utredning med forslag til en moderne og tidsriktig barnelov. Følg den digitale overleveringen her, fredag 4. desember kl. 12.45.

En gjennomgående problemstilling i utredningen er lovens forhold til menneskerettighetene. Utvalget foreslår å løfte frem noen sentrale menneskerettigheter for barn helt først i loven. Der står det for eksempel at barnet har rett til å medvirke, og at barnet har rett til respekt for sitt familieliv. Hensynet til barnets beste skal være avgjørende.

Loven skal utformes i et klart og godt språk, og være informativ og brukervennlig for alle grupper i samfunnet.

Nett-tv Barne- og familieministeren tar imot forslag til ny barnelov

Se sendingen her

Se sendingen her

Barnelovutvalget ble oppnevnt 7. desember 2018 og startet arbeidet 1. mars 2019. Les mer om utvalget og mandatet