Historisk arkiv

Norge i høringsmøte med FNs rasediskrimineringskomité

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne- og likestillingsdepartementet

5. og 6. desember 2018 møter Norge FNs rasediskrimineringskomité, som overvåker statenes oppfølging av FN-konvensjonen som forbyr diskriminering på grunn av rase, hudfarge, avstamning eller nasjonal eller etnisk opprinnelse.

FNs rasediskrimineringskomité fører jevnlig tilsyn med hvordan landene gjennomfører konvensjonen.

Statssekretær Tom Erlend Skaug i Barne og likestillingsdepartementet (H) ledet den norske delegasjonen og holdt Norges åpingsinnlegg under høringen.

- FN-høringen er viktig fordi den bidrar til å belyse utfordringer når det kommer til rasediskriminering. Regjeringen jobber mot diskriminering på flere felt og arbeider aktivt for å bedre minoriteters situasjon. Vi er blant annet i gang med en ny handlingsplan mot rasisme og diskriminering på grunn av etnisitet og religion, sier statssekretær Tom Erlend Skaug (H).

Les statssekretærens hovedinnlegg her.

I tillegg til Norges rapport har også Sametinget, sivilt samfunn, Likestillings- og diskrimineringsombudet, Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter Samerådet og Kvenlandsforbundet sendt inn skyggerapport til FNs rasédiskrimineringskomité.