Historisk arkiv

Søk om tilskudd til bevaring av kulturhistorisk viktige kirkebygg

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne- og familiedepartementet

Nå skal det fordeles tilskudd til kulturhistoriske viktige kirkebygg. Søknadsfrist er 21. mai.

Blant annet som et ledd i regjeringens innsats for å få Norge ut av koronakrisen, har Stortinget i 2021 gitt en bevilgning på nær 60  millioner kroner over Barne- og familiedepartementets budsjett til bevaringen av kulturhistorisk viktige kirkebygg.

– Disse midlene skal gå til kirker som står sentralt i vår kristne kulturarv, og som det er viktig at vi tar godt vare på. I tillegg er hensikten med bevilgningen å stimulere til aktivitet i byggesektoren og i håndverksbedrifter med særlig kompetanse på kulturminneforvaltning, sier tros- og livssynsminister, Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

Det er Riksantikvaren som forvalter midlene. I samråd med departementet, KA (Arbeidsgiverorganisasjonen for kirkelige virksomheter) og Kirkerådet er det bestemt å prioritere følgende:

  • Kirkebygg som er eldre enn 1850
    Her kan det søkes om utskiftning av elektrisk anlegg.
  • Middelalderkirker i stein
    Her kan det søkes om istandsetting av klimaskall, forprosjekt for utbedring av murverk og forprosjekt for slokkeanlegg.

Du finner mer informasjon om utlysningen på Riksantikvarens nettsider.

Søknad leveres via Kirkebyggdatabasen.no

Søknadsfrist er 21. mai 2021.